Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

Ontheffing Wet Natuurbescherming

Ontheffing Wet Natuurbescherming

De laatste benodigde ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb), is op 7 augustus 2023 door de Omgevingsdienst Haaglanden afgegeven! Hierdoor kan de sloop van de opstallen eindelijk worden uitgevoerd. Dit zal dienen plaats te vinden vóór 15 oktober 2023. Planning is vooralsnog om daarna te starten met de bouwwerkzaamheden.

Meld u aan

Wilt u onze digitale brochure ontvangen? Laat dan uw gegevens achter